Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT/  Webový časopis EWIT

EWIT -  Education With Internet Technology                                                    O časopise

Obecné informace

Rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Mgr. Irena Hoblíková
Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

Příspěvek popisuje současnou strategii Univerzity Palackého v zavádění distanční formy vzdělávání. Čerpá z oficiálního záměru rozvoje školy a seznamuje s rozdělením kompetencí mezi jednotlivé organizační složky. Seznamuje s rolí centrálního univerzitního pracoviště, Centra distančního vzdělávání UP. Ozřejmuje jeho poslání, představuje jeho nový vzdělávací program, zaměřený na osvojování pedagogických kompetencí v distančním vzdělávání. Seznamuje s celouniverzitním integrovaným projektem „Zavádění e-learningu na UP v Olomouci“.
celý článek >>>>

Nahoru

Zpracování obsahu (textů)

Tvorba textů pro distanční vzdělávání – příklad z praxe

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
katedra českého jazyka a literatury, PdF UP

Zkušenosti z výběrového semináře C E-learning pro učitele českého jazyka na Pedagogické fakultě
celý článek >>>>

Nahoru

Trendy a technologie

E-learning v Evropě (Thematic Monitoring a analýza evropského e-learningu)

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
katedra českého jazyka a literatury, PdF UP

Text se zabývá výsledky monitoringu e-learningem podporovaného vzdělávání ve 150 e-learningových projektech (rozumějme e-learningových kurzech, vzdělávacích programech apod.) vybraných zemích Evropy. Šestiměsíční výzkumný projekt Thematic Monitoring (pod patronací grantového programu Leonardo da Vinci) byl řízen Národní agenturou programu Leonardo da Vinci (Německo), do monitoringu se zapojilo Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemí, Velká Británie a zástupci Evropské komise. Realizační tým vedl dr. Peter Littig (DEKRA Akademie GmbH, Stuttgart www.dekra-akademie.de) a profesorka Lone Dirckinck-Holmfeld (Aalborg University, Dánsko).
celý článek >>>>

Nahoru

Postřehy z konferencí

Výběr e-learningových nástrojů

http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/zenartofteaching.pdf

Používání e-learningových nástrojů

Tvorba e-learnigových prostředí

Příprava na kurzy

O kurzech

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor