Univerzita Palackého v Olomouci
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT

Kontakty

Popíšil Jiří PhDr., Ph.D.

Vedoucí Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání

  • Zodpovědnost za projektovou práci, koordinaci, logistiku atřediska a metodiku distančního vzdělávání na UP
  • Sledování a aplikace současných mezinárodních trendů v oblasti celoživotního vzdělávání
  • Koncepční činnost v rozvoji vzdělávacích programů zaměřených na uplatnění moderních technologií v akreditovaných studijních programech na UP

Kontakt: jiri.pospisil@upol.cz
Telefon: 585 631 124

Urbášková Ludmila, Mgr.

Konzultant pro e-learning

  • Konzultační a hodnotící činnost pro e-learningový SW (aplikace, návaznost na užívané databáze), lektorská činnost pro uživatele e-learningových nástrojů
  • Individuální poradenství pedagogům při aplikaci e-learningových nástrojů v praxi
  • Spolupráce na projektech zaměřených na využití ICT ve vzdělávání

Kontakt: urbasko@rup.upol.cz
Telefon: 585 631 131

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor
LMS Barborka