Univerzita Palackého v Olomouci
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT

Normy a dokumenty

V této sekci najdete důležité zprávy, akční plány a další dokumenty, které slouží za základ při vytváření e-learningové strategie v Evropské unii a jejích členských státech.

ICT in education and training

Implementace pracovního programu

"Education & Training 2010"

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/info2004.pdf

Education & Training 2010

Pracovní program - úspěch "lisabonské strategie" EU závisí na rychlých a důkladných reformách
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf

The Local Dimension of the Information Society

Pracovní dokument komise EU pro evropskou společnost
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/feb/eincllocal_en.pdf

SCORM (Sharable Content Object Reference Model = referenční model sdíleného obsahu)

SCORM se zaměřuje na webová prostředí jako na základní platformu pro distribuci vzdělávacího obsahu. To se děje za předpokladu, že vše, co může být doručeno vzdělávanému prostřednictvím webu, může být snadno použito v dalších vzdělávacích prostředích, která kladou menší požadavky na přístupnost a síťovou podporu. Tato strategie eliminuje většinu vývojářské práce potřebné pro přizpůsobení elektronického obsahu různým technologickým platformám, protože web sám o sobě představuje univerzální médium pro dodávku obsahu. .více>>>

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor