Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT/  O nás

O nás

                                   E-learningový portál EWIT

je vytvořen a provozován v rámci integrovaného projektu

„Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu“, financovaného Rozvojovými programy MŠMT ČR

Realizační pracoviště:

Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

CDV UP pracoviště s celouniverzitní působností:

 • poskytuje pedagogickým pracovníkům odbornou přípravu a poradenství při přípravě a realizaci vzdělávání distanční formou s e-learningovou podporou;
 • zpracovává, koordinuje a  naplňuje projekty s celouniverzitní působností se zaměřením na rozvoj distanční formy a e-learningu ve vzdělávání na UP;
 • poskytuje metodické vedení a poradenství při tvorbě studijních materiálů pro distanční vzdělávání a e-learning;
 • zpracovává metodické recenze ke studijním textům v distanční formě,
 • poskytuje metodické poradenství při tvorbě multimediálních studijních materiálů, spolupracuje s Audiovizuálním centrem UP;
 • monitoruje a vyhodnocuje trendy v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, e-learning, a podílí se na jejich aplikaci ve vzdělávacím procesu, spolupracuje s Centrem výpočetní techniky UP;
 • reprezentuje UP v oblasti distančního vzdělávání a e-learningu navenek;
 • realizuje kurzy celoživotního vzdělávání  v distanční formě s e-learningovou podporou, zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • působí jako partnerské pracoviště pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě pro vývoj e-learningových nástrojů,
 • podílí se na realizaci mezinárodních projektů uplatňujících multimediální technologie a e-learning ve vzdělávání,
 • vyvíjí publikační činnost,
 • připravuje nové projekty zaměřené na tvorbu on-line kurzů pro pedagogy a další vzdělavatele dospělých,
 • řídí technologické a smluvní zabezpečení celouniverzitní e-learningové platformy,
 • naplňuje Dlouhodobý záměr rozvoje UP v prioritách se zaměřením na rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu.

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor
LMS Barborka