Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT/  O portálu

O portálu

Portál, který vám chceme představit, patří mezi vzdělávací portály a je plně zaměřen na oblast e-learningového vzdělávání. Při tvorbě tohoto portálu jsme byli poháněni myšlenkou vytvořit ve virtuálním světě internetu místo, které se stane:

  • zdrojem informací o základních principech online výuky,
  • zdrojem získávání aktuálních informací z oblasti e-learningu a distančního vzdělávání,
  • aplikací pro vyhledávání potřebných informací a kontaktů v databázích k tomuto účelu vytvořených,
  • místem setkávání e-learnigové komunity – studentů, pedagogů, programátorů, autorů textů,
  • platformou pro výměnu názorů a zkušeností, a to buď formou řízené diskuze nebo možností publikovat zde své příspěvky,
  • místem vstupu do e-learningových kurzů naší univerzity a případně i jiných poskytovatelů,
  • náhledem do e-learnigové kuchyně dalších českých i zahraničních univerzit a vysokých škol.
Důležitou součástí našeho portálu je časopis EWIT - Education With Internet Technology, který si klade za cíl uvěřejňovat kvalitní práce v oblasti:
  • online learningu,
  • technologických novinek využívaných jako nástroje pro výzkumné a vzdělávací účely,
  • nejrůznější problematiky designu e-learnigových kurzů, zavádění do praxe a uživatelských zkušeností.

S radostí vás zveme k návštěvě portálu, který najdete od července tohoto roku na adrese http://elearning.upol.cz nebo z nabídky http://www.upol.cz a který, jak doufáme, splní naše smělá očekávání a přispěje v budoucnu k věhlasu naší univerzity.

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor
LMS Barborka