Univerzita Palackého v Olomouci
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT

Publikace - české / zahraniční

Cena: 126,- Kč
Rozsah: 78 stran
Formát: brožovaná A4
Vydáno: duben 2004

David Nocar, Mgr. a kolektiv

E-learning v distančních vzdělávání

Hlavním cílem tohoto distančního studijního textu je postihnout problematiku e-learningu z různých úhlů pohledu a především vysvětlit roli e-learningu v distančním vzdělávání. Autoři se snaží upozornit na příležitosti, které elektronické vzdělávání nabízí vzdělávacím institucím, vzdělavatelům ale především studentům. Zároveň však poukazují na případná nebezpečí, která mohou při nepromyšlené aplikaci nových technologií do vzdělávacího procesu hrozit. První kapitola postupně uvádí čtenáře do problematiky elektronického vzdělávání, následující charakterizuje tři úrovně elektronického vzdělávání (CBT, WBT a LMS). Zaměřuje se především na informace o řídících vzdělávacích systémech (LMS). Třetí kapitola představuje klíčové účastníky e-learningu. Ukazuje, jak postupovat při sestavování realizačního týmu e-learningu a jaké dovednosti by se měly od jeho členů očekávat.  Čtvrtá kapitola přibližuje možnosti i úskalí převádění textu do elektronické podoby. Závěrečná část popisuje vývoj užívání informačních a komunikačních technologií v českém vysokém školství, charakterizuje aktuální stav na vybraných vysokých školách a shrnuje trendy, kterými se řídí.

Publikaci si můžete objednat ve vydavatelství UP Olomouc: Prodejna skript a učebnic VUP, Biskupské nám. 1, 77711 Olomouc tel.: 585 631 783, fax: 585 631 786, e-mail: prodejna@vupnw.upol.cz
Nahoru

Cena: 195,- Kč
Rozsah: 110 stran
Formát: lepená A5
Vydáno: 2003

Andrea Barešová, DiS a kolektiv

E-learning ve vzdělávání dospělých

Publikace se věnuje e-Learningu, shrnuje dosavadní poznatky a přináší informace o novinkách, trendech a zajímavostech v této oblasti. Součástí publikace je výtah z Autorského zákona, informační zdroje o e-Learningu a rozsáhlý slovník.

„… kniha je zasvěceným průvodcem v oblasti e-Learningu. Snaží se integrovat technické, technologické, psychologické, organizační, didaktické i právní hlediska ve fungování e-Learningu především v podnikovém řízení…“
z recenze PhDr. Jaroslava Mužíka, DrSc. z Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Publikaci si můžete objednat v nakladatelství Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, tel.: 224 142 044-5, fax: 222 246 429, e-mail: vox@vox-kurzy.cz; www.vox-kurzy.cz.
Nahoru

 

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor