Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT/  Vstup do Uniforu

Vstup do Uniforu


Na těchto stránkách se můžete přihlásit do e-learningového systému LMS Unifor LIVE!
Zvolte prosím konkrétní fakultu:

Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
OPDV UP


Na stránkách jednotlivých fakult(viz výše) naleznete veřejně dostupné dokumenty,
stejně jako další důležité informace specifické pro danou fakultu.

Související odkazy:
Kniha přání a stížností
Online nápověda
Online prezentace LMS Unifor
Stránky výrobce

Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)