Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu
E-learningový portál EWIT
Hlavní stranae-learningový portál EWIT/  Webové semináře

Virtuální učebna a webové semináře

prezentace o virtuální učebně

aktuální webinář

K zajištění funkční výuky formou virtuální učebny musíme samozřejmě splnit některé technologické požadavky na hardware i software. Požadavky na hardware se mohou lišit podle výrobce softwaru, ale ve většině případů nejsou nijak zvlášť náročné. V podstatě uživatel potřebuje:

ü      PC připojené do internetu a vybavené internetovým prohlížečem. Druh a verze tohoto prohlížeče mohou  opět záviset na specifikaci od výrobce softwaru.

ü      PC sluchátka s mikrofonem (to v případě, že je počítač vybaven zvukovou kartou) nebo telefon (případně s náhlavní soupravou pro volné ruce na klávesnici počítače).

ü      internetovou adresu, kde uživatel najde „ten svůj“ webinář

ü      přístupové údaje do učebny

Přenosové nároky a nároky na konfiguraci bývají minimální (např. modem s přenosovou rychlostí 24,4 kb/s, procesor s frekvencí 300 MHz, 32 MB RAM, MS Windows 95/98, MS IE 5.5 a lepší). Hlas je přenášen prostřednictvím klasické telekonference nebo VoIP. První způsob je výhodný pro organizace, kde v PC nejsou zvukové karty a uživatelé nemají sluchátka s mikrofonem, druhý je levnější o sdružení hlasu do datového přenosu virtuální učebny.

VÝHODY VIRTUÁLNÍ UČEBNY

Virtuální učebna zachovává základní výhody e-learningu:

ü      cenná úspora času odstraněním nutné doby na cestování

ü      úspora nákladů za cestovné, ubytování, organizaci a technické zajištění výuky

ü      zkrácení doby nutné nepřítomnosti na pracovišti

ü      omezení únavy z cestování

ü      výuka dostupná odkudkoliv, kde jsou splněny technické požadavky

ü      výuku (hlavně přípravu na výuku) lze do značné míry zefektivnit tím, že je snadno opakovatelná

K tomu přistupují další výhody spojené už se samotnou virtuální učebnou:

ü      simulace „živé“ lidské interakce, která je mnohem efektivnější a pružnější při řešení nejasností a konkrétních připomínek

ü      lze takto realizovat i výuku nebo jen součást výuky ve velmi úzce specializovaných oborech, kde na určitá témata mohou snadno dělat „semináře“ i vyučující z velmi vzdálených míst, které dostat na přednášku face-to-face by bylo finančně náročné a množství potřebného času by se jen ztěží vešlo do jejich již tak často napnutého časového rozvrhu; lze tak zorganizovat i  webinář, kde se účastní nejeden tutor a poskytují tak studentům naprosto netušené možnosti

ü      možnost cílenější, rychlejší a tudíž levnější přípravy podkladů; tutor používá studijní a prezentační materiály jak je obvyklé v e-learningovém vzdělávání, ale musíme si uvědomit, že zde nehovoříme o technologiích, které pouze umožňují předávání studijních materiálů: je zde dána interaktivita zajištěná hlasovým spojením a osobností i pedagogickými zkušenostmi tutora, který může snadno reagovat na podněty studentů přidáním další stránky, další prezentace, vyhledáním další externí informace (internet) či hlasovou odpovědí podle vlastních znalostí; není tedy nutné připravovat další odbočky a možnosti průchodu výukou (kurzem)

ü      nastupují zde také další motivační prostředky důležité zejména pro ty, kteří mají slabší motivaci k samostudiu. Nelze zastírat, že samostudium (a nejen elektronické) vyžaduje pevnou vůli a motivaci, ať už vzhledem k pohodlnosti nebo přetížení většiny lidí, nebo celé propracované stimulační a motivační nástroje a procesy, ať už motivující získáním odměny nebo příkazem a hrozbou postihu. E-learning má nízkou efektivitu jen ve společnostech, kde není podporován managementem a kde stimulační a motivační nástroje nefungují. Vzdělávání ve virtuální učebně je ve výhodě, protože má možnost využít určitého přiměřeného tlaku, který většina lidí potřebuje jako negativní složku stimulace; tím, že virtuální učebna je omezena svým fungováním pouze na určitý čas, lze v souvislosti s tím použít určité mírné donucovací prostředky: lze dopředu studenty i jinými komunikačními kanály upozornit na webinář, lze kontrolovat přítomnost studentů ve virtuální učebně a podobně.

ü      většina softwaru nabízí možnost uložit celý webinář i k pozdějšímu procházení a opakovaní, což klasický seminář bez technického zázemí nabízí jen obtížně

 

Nahoru

Vyhledávání
Biskupské nám. 1
 771 11 Olomouc
tel.: 585 631 123 (sekretariát)
fax: 585 631 212
e-mail: cdiv@rupnw.upol.cz

(CDV UP)
LMS Unifor