UPOZORNĚNÍ: přihlašovacím jménem NENÍ U STUDENTŮ Portál ID, ale osobní číslo / StagID (např. "D12345", "E12345") apod.

Heslo si uživatel nastavil sám při prvním vstupu do LMS Unifor, řada uživatelů pravděpodobně použila stejné heslo jako do Portálu UP.
Zapomenuté heslo